Bilgisayar mühendisliği dersleri izle

Mikroişlemcili Sistemler. Mesleki İngilizce I. İngilizce uzmanlarca hazırlanmış metinler üzerinde okuyarak ve tercümeler yaparak analizler yapmak. Bu makalelerin büyük çoğunluğu dergi ve kitaplardan alınmış ünitelerdir. Kolaydan zora doğru bir gidiş vardır. Bilgisayar Müh. Tasarım Çalışması 1. Öğrenciler kendi seçtikleri ya da danışmanının belirlediği bir konuda uygulama geliştirip değerlendirmelerini hem yazılı rapor halinde teslim etme hem de sözlü olarak sunma durumundadırlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği I. Yazılım Mühendisliği. Yazılım mühendisliği nedir? Neden yazılım mühendisliği. Yazılım geliştirme aşamasında karşılaşılan problemler. Yazılım sorunları. Sistem planlama. Yazılım planlama. Yazılım gereksinimlerinin analizi. Yazılım geliştirme sürecinin incelenmesi. Tasarım Çalışması 2. Bilgisayar Ağları. Mesleki İngilizce II.

Bilgisayar Mühendisliği Derslerine Nasıl Çalışılır? (Soru Cevap 3 Ocak 2016)

Bu derste iletişim terminolojisini, konuya yönelik İngilizce metinler bağlamında öğretme amacını taşımaktadır. Öğrencilere mesleğe yönelik olarak gereksinim duyacakları İngilizce terim bilgisi temel olacak biçimde, sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kazandırılmaktadır.

Program Tanımları

İş Sağlığı ve Güvenliği II. Öğrencinin bir danışman yönlendirmesinde yalnız veya bir grup içinde bilgi ve becerilerini sergilediği bir yapıt oluşturması gerekmektedir. Sosyal seçmeli ders havuzundan açılan bir ders seçilir.

İleri Bilgisayar Grafiği

Destekli Devre Tasarımı. CAD temelleri. CAD mimarisi ve donanımı. Java 3D. Geometrik Modelleme Teorisinin Temelleri. Modelleme ve CAD genel amaçlı ve özel amaçlı yazılımlarının tanıtımı ve işlevleri. Genel Mühendislik Uygulamaları. Bilimsel Araş. Proje Yönetimi.

Diğer Lisans Dersleri

Web Uygulama Çatısı. Nöral Sistemlere Giriş. Yapay sinir ağları YSA nedir? Mobil Programlama. Görsel Programlama. Görsel programlama dilinin bilgisayara kurulması, Programlama ortamının tanıtılması, En temel bileşen olan formlardan başlayarak bileşenleri genel olarak tanıyıp tasarım aşamasında bileşenlerin forma taşınması ve yerleştirilmesi, Görsel bir dilde bileşen paleti, özellikler paleti ve araç çubukları paleti gibi ekran bölümlerini tanıtılması, Nesnel programlama yapısının yapısal programlamadan ayırt edilmesi, Temel bileşenlerin kullanılması ve görsel açıdan düzenlenmesi, Bileşenlerin özelliklerinin ve olaylarının kullanılması, Program yazımında değişkenlerin, kontrol deyimlerinin ve döngülerin kullanılması, Nesnel bir dili kullandıktan sonra sınıf ve nesne kavramı ile ilgili terim ve tanımlamaların kavranması ve kullanılması, Bir programın kodlanabilmesi için gerekli değişkenlerin tanımlanması, Kontrol deyimlerinin ve döngülerin kullanılarak en kısa ve etkili kod yazımının gerçekleştirilmesi.


 • iphone 8 yazilim guncelleme yok.
 • Lisans Programları.
 • Ders İçerikleri.
 • TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ.
 • Altınbaş Üniversitesi Bilgi Paketi / Ders Kataloğu;
 • whatsapp sohbeti mail atma.
 • Why College Green?

Gömülü Sistemlere Giriş. Gömülü sistemlerin temel yapısının öğretilmesi, Gömülü Sistem Problemlerini çözme metotlarının kazandırılması, Gerçek zamanlı işletim sistemleri,. Yapay Zeka.

PAÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi

Zekâ ve yapay zekâ tanımları. Problem çözme teknikleri: durum-uzayı yaklaşımı, problem-indirgeme yaklaşımı, problem modeli, problem sunumu, ayrıntılı arama algoritmaları breadth-first, depth-first, iterative deepening , buluşsal arama algoritmaları.

Oyun teorisi. Bilgi temsili ve nedenleme: önermeler mantığında; sözdizimi, anlambilim ve ispat kuramı deductive inference , yüklem mantığı, üretim sistemleri, anlambilim ağları ve çerçeveleri. Kural tabanı, uzman sistemler, çıkarsama motoru. Makine öğrenimi: tümevarım, komutla öğrenme, örneklerle öğrenme, sınıflandırma, açıklama temelli öğrenme, ilişkisel ve sezgisel öğrenme. Yapay zekâ uygulamaları. Dönem ödevi. Bulanık Mantık.

see url

Casus bilgisayar full türkçe

Görüntü İşleme. Görüntü işleme ile ilgili temel kavramlar. Örnekleme ve nicemleme. Sayısal görüntülerin gösterimi, çözünürlük, görüntü büyütme ve küçültme. Komşuluk, bitişiklik, bağlanabilirlik, bölgeler, sınırlar, uzaklık ölçütleri. Görüntü üzerinde gezinme. Basit görüntü işleme algoritmaları. Basit süzgeçler ve uygulamaları. Renk modelleri. Görüntü dosya formatları. Sayısal İşaret İşleme. Ayrık zaman sinyalleri ve sistemleri. Örnekleme ve yeniden oluşturma.

Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler. Ayrık zaman sistemleri için yapılar. Ayrık Fourier dönüşümünü kullanarak sinyallerin Fourier analizi. Sayısal filtre tasarım teknikleri.


 1. Program Çıktıları.
 2. Search form!
 3. whatsapp karşı tarafın konuşmalarını görme.
 4. iphone 8 casus programi.
 5. İleri Bilgisayar Grafiği (CSE 583).
 6. Iphone 7 yer takibi.
 7. Bilgisayar Mühendisliği;
 8. Hızlı Fourier dönüşüm teknikleri. Optimal filtreleme ve doğrusal ön tahmin.

admin